Bậc Của Đa Thức Là Gì? Xác Định Bậc Của Đa Thức Đơn Biến Và Đa Biến

by adminmtvt
0 comment

Bậc của đa thức là gì? Làm thế nào để xác định bậc của một đa thức? Đa thức 1 biến và đa thức nhiều biến có cùng bậc không? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé!

Bậc của đa thức là gì?

Bậc của một đa thức là bậc của số hạng cao nhất ở dạng rút gọn của đa thức.

– Ghi chú:

+) Số 0 còn được gọi là một đa thức, nó không có bậc

+) Trước khi xác định bậc của đa thức ta cần rút gọn đa thức.

– Hình minh họa:

da-thuc-3-a2-muongthanhvientrieu

Bậc của đa thức 1 biến

– Đối với đa thức có một biến, chỉ cần sắp xếp và rút gọn đa thức và sử dụng bậc của số hạng có bậc cao nhất làm bậc của đa thức:

– Ví dụ: f (x) = 4x ^ 2 + 4x + 1, bậc của đa thức là 2

Bậc của đa thức nhiều biến

– Đối với đa thức nhiều biến, hãy sắp xếp, rút ​​gọn đa thức và tính bậc của đa thức là tổng của hai biến bậc cao nhất trong một số hạng.

– Ví dụ: x ^ 2y + xy + 1, bậc của đa thức là 2 +1 = 3

Bài tập đồ họa

Bài tập 1: Tìm bậc của các đa thức sau:

– Hướng dẫn giải:

Bài tập 2: Rút gọn các đa thức sau và xác định bậc của chúng

– Hướng dẫn giải:

Cảm ơn đã theo dõi nội dung bậc của đa thức là gì của chúng tôi!

 

You may also like

Leave a Comment