Doanh Thu Là Gì? Cách Tính Doanh Thu chính xác Từ Bán Hàng

by adminmtvt
0 comment
Doanh-Thu-La-Gi-a2-mtvt

Doanh thu là dữ liệu dùng để đánh giá hoạt động kinh doanh có hiệu quả hay không. Để hiểu đúng và chính xác về thu nhập nghĩa là gì, đừng bỏ qua bài viết này. Dưới đây tôi sẽ giải thích chi tiết Doanh thu là gì, nó khác với thu nhập và dòng tiền như thế nào, đồng thời giới thiệu các phương pháp tiêu chuẩn để tính thu nhập. Chúng ta hãy làm điều đó với nhau!

Doanh-Thu-La-Gi-a1-mtvt

Doanh thu là gì?

Doanh-Thu-La-Gi-a2-mtvt

Khái niệm về doanh thu

– theo nghĩa thường

Doanh thu là tổng số tiền mà cá nhân, tổ chức nhận được trong quá trình mua bán, trao đổi hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Dựa trên thu nhập thực tế, một báo cáo thu nhập có thể được xây dựng cho cá nhân hoặc tổ chức đó.

– theo chuẩn mực kế toán

Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14: “Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu”.

hân biệt giữa doanh thu và thu nhập

Trong khi, thu nhập là toàn bộ tài sản mà một cá nhân hoặc tổ chức thu được từ hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian. Doanh thu là khoản chênh lệch giữa giá vốn và giá vốn hàng bán.

Chức năng chính của thu nhập là trả lại số tiền đã trả cho các doanh nghiệp và cá nhân để mua và sản xuất hàng hoá. Doanh thu là giá trị thực, trừ đi chi phí mà doanh nghiệp sẽ thu được nếu bán được hàng.

Để có doanh thu, doanh nghiệp phải tính tổng giá trị sản phẩm, dịch vụ bán ra nhân với đơn giá sản phẩm, dịch vụ cộng với các khoản phụ thu khác. Nhưng doanh thu được tính bằng cách nhân giá trị của tất cả các hợp đồng dịch vụ hoặc số lượng khách hàng với giá của dịch vụ.

Phân biệt giữa thu nhập và dòng tiền

Doanh thu là toàn bộ số tiền doanh nghiệp nhận được từ các hoạt động kinh doanh, nhưng dòng tiền là tiền khả dụng, có thể bao gồm các nguồn bên ngoài doanh nghiệp bán các sản phẩm và dịch vụ. Thông qua thu nhập, các cá nhân và tổ chức có thể đưa ra các sáng kiến ​​bán hàng và tiếp thị hiệu quả, trong khi dòng tiền là một chỉ số về tính thanh khoản và quản lý tiền.

Doanh thu có ý nghĩa gì

Doanh thu của một công ty phản ánh quy mô và khả năng tái sản xuất của nó. Đây là cơ sở để bù đắp chi phí đã tiêu hao trong quá trình sản xuất và nộp thuế cho nhà nước. Thu nhập là khâu cuối cùng của quá trình luân chuyển vốn, đặt nền tảng cho quá trình tái sản xuất sau này.

Công việc bạn có thể quan tâm, công việc kế toán:

– Kế toán chuyên nghiệp

– Nhân viên tính chiết khấu và quản lý công nợ

Công thức tính doanh thu

để bán sản phẩm

Doanh-Thu-La-Gi-a3-mtvt

Đối với nhà cung cấp dịch vụ:

Doanh-Thu-La-Gi-a4-mtvt

Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch. Doanh thu được ghi nhận khi có khả năng mang lại giá trị kinh tế hợp lý, cho dù doanh thu đã hoặc sẽ nhận được hay chưa.

Trong một hợp đồng kinh tế có thể có nhiều giao dịch và kế toán phải xác định được các giao dịch đó để có thể ghi nhận doanh thu cho phù hợp. Khi doanh thu được ghi nhận, nó không được ghi nhận một cách chính xác theo hình thức hoặc tên gọi, mà là theo bản chất, được phân bổ theo nghĩa vụ cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Đối với các giao dịch tạo ra nghĩa vụ cho người bán hiện tại và trong tương lai, doanh thu nên được phân bổ theo giá trị của từng nghĩa vụ và các nghĩa vụ đã thực hiện phải được ghi nhận.

Một khoản khấu trừ doanh thu xảy ra để làm giảm doanh thu của một doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Gồm ba phần: chiết khấu thương mại, chiết khấu hàng bán và hàng bán bị trả lại.

+ Chiết khấu Thương mại: Phần doanh nghiệp giảm hoặc đã hoàn trả cho người mua. Nó thường xảy ra khi mua sản phẩm và dịch vụ với số lượng lớn, trong đó cả người mua và người bán đều đồng ý nhận chiết khấu thương mại.

+ Chiết khấu bán hàng: là khoản giảm trừ cho người mua sản phẩm. Có thể do chất lượng sản phẩm kém không được kiểm tra mẫu mã. Sự giảm này thực sự xảy ra ngay sau khi nó xảy ra.

+ Giá trị hoàn lại: Đây là phần mà khách hàng yêu cầu hoàn lại tiền do vi phạm hợp đồng, hàng kém chất lượng hoặc không đúng mẫu mã. Giá trị của món hàng trả lại chỉ được tính nếu món hàng đã bán được xác định là khách hàng muốn trả lại và từ chối thanh toán.

Ý nghĩa của các loại doanh thu

Doanh-Thu-La-Gi-a5-mtvt

Thu nhập từ kinh doanh là một loại thu nhập có thể được sử dụng để chi trả cho các chi phí liên quan đến hoạt động điều hành, chẳng hạn như phí thuê mặt bằng, phí, lệ phí và thuế đã nộp cho nhà nước. Ngoài ra, doanh thu là vốn quay vòng, doanh thu giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh.

Thu nhập giúp doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tái kinh doanh và tránh vay vốn. Nó còn góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh doanh, mở rộng quy mô và lĩnh vực kinh doanh.

1. Doanh thu từ hoạt động bán hàng

Doanh thu từ hoạt động bán hàng là toàn bộ lợi nhuận mà doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được từ việc mua bán hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ do chính doanh nghiệp sản xuất ra. Các khoản thu nhập này bao gồm chính và phụ.

Đây là nguồn quỹ quan trọng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thanh toán các chi phí phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu nhập từ hoạt động bán hàng cũng là nguồn vốn giúp doanh nghiệp thoát khỏi sự phụ thuộc vào vốn vay bên ngoài, giảm áp lực và chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Doanh thu từ hoạt động tài chính

Doanh nhập từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp bao gồm lợi nhuận, cổ tức được chia từ lợi nhuận, thu nhập từ hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán, thu hồi, thanh lý, góp vốn liên doanh, thu nhập từ đầu tư vào doanh nghiệp khác. Ngay cả thu nhập tài chính như lãi tỷ giá hối đoái, chênh lệch bán ngoại tệ và chuyển tiền cũng là một phần của doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

3. Doanh thu nội bộ

Doanh thu nội bộ là tiền thu được từ việc bán hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ nội bộ giữa các đơn vị trong cùng một công ty hoặc một tập đoàn. Đây là cơ sở để xác định hoạt động nội bộ của công ty. Phần thu nhập này được ghi nhận khi doanh nghiệp hoàn thành việc chuyển giao lợi nhuận và rủi ro liên quan đến hàng hóa cho người mua là nhân viên nội bộ.

4. Doanh thu bất thường

Doanh thu bất thường là nguồn tài trợ từ các hoạt động không diễn ra thường xuyên. Ví dụ, khi một doanh nghiệp bán vật tư, thiết bị dư thừa, tài sản hoặc các khoản phải trả được thanh lý, nhưng không được thanh toán.

5Làm thế nào để tăng doanh số bán hàng

Doanh-Thu-La-Gi-a6-mtvt

1. Xác định đúng khách hàng

Khách hàng là mục tiêu doanh thu của doanh nghiệp. Việc xác định khách hàng và hiểu rõ mong muốn mua hàng của họ sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng chính sách bán hàng phù hợp.

Việc tổ chức các chương trình thu hút khách hàng sẽ dễ dàng hơn khi bạn có đúng đối tượng cho hoạt động kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ của mình. Đồng thời, xác định được đối tượng của bạn và bạn cũng như doanh nghiệp sẽ biết mình cần mang lại giá trị gì cho khách hàng.

2. Nhận phản hồi từ khách hàng

Khách hàng là nguồn doanh thu chính của doanh nghiệp. Những lời phàn nàn về dịch vụ, hàng hóa, sản phẩm, giá cả cần được lắng nghe khi khách hàng phản hồi, chấp nhận.

Theo những ý kiến ​​và phản hồi mà doanh nghiệp đưa ra, việc cải tiến kịp thời được thực hiện. Vì đánh giá của khách hàng có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của bạn. Một khi những phản hồi tiêu cực bị lộ ra ngoài sẽ dẫn đến giảm doanh thu của công ty.

3. Thúc đẩy hoạt động bán hàng

Một doanh nghiệp thường tạo ra một tỷ lệ phần trăm lớn doanh thu từ các hoạt động bán hàng. Cải tiến quy trình bán hàng, nâng cao chất lượng đội ngũ bán hàng, đóng gói cẩn thận, giao hàng đúng hẹn sẽ khiến khách hàng tin tưởng vào doanh nghiệp và quay trở lại mua hàng.

Đặc biệt, đối với hoạt động kinh doanh trực tuyến, bạn có thể phải xử lý hàng trăm, hàng nghìn đơn đăng ký. Đảm bảo rằng chất lượng của mỗi đơn hàng là như nhau, và các sản phẩm trong mỗi đơn hàng được gửi theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng. Nếu khách hàng liên tục nhận được các mặt hàng không đúng và có trải nghiệm mua hàng kém, sẽ rất khó để thuyết phục họ ở lại hoặc giới thiệu bạn cho người khác.

4. Tăng Tỷ lệ Chuyển đổi Mua hàng

Tỷ lệ chuyển đổi được xác định bằng tỷ lệ mua hàng trên tổng số khách hàng tiềm năng đã đạt được. Khi số lượng đơn đặt hàng tăng lên, doanh thu cũng tăng theo. Muốn tăng tốc độ này có tác động rất lớn đến đội ngũ nhân viên kinh doanh. Cải thiện doanh số bán hàng của nhân viên bằng cách cung cấp đào tạo và huấn luyện để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm.

Đồng thời, việc đưa ra các chính sách hỗ trợ, chương trình ưu đãi cũng giúp thúc đẩy hành vi mua hàng của khách hàng. Một số cách đơn giản mà nhiều người sử dụng để tăng chuyển đổi bao gồm cải tiến bảo trì, chính sách bảo hành, vận chuyển miễn phí và quy trình lắp đặt.

5. Tăng giá trị mỗi đơn hàng của khách hàng

Để tăng doanh số, không thể bỏ qua việc tăng giá trị đơn hàng bình quân trên mỗi khách hàng. Khi giá trị của mỗi đơn đặt hàng tăng lên, số tiền tính từ mỗi đơn hàng sẽ tăng lên, dẫn đến tiết kiệm chi phí nhiều hơn.

Khi giá trị đơn hàng trung bình tăng lên, doanh nghiệp phát triển và tăng trưởng nhanh hơn. Trong hoạt động tiếp thị nói riêng, sự gia tăng giá trị đơn hàng trung bình sẽ giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận tiếp thị và tối ưu hóa chi phí. Một số cách để tăng giá trị trung bình của đơn hàng, chẳng hạn như giảm giá, giao hàng miễn phí, gói hàng đi kèm, phiếu giảm giá có thời hạn, thẻ khách hàng thân thiết, quà tặng đi kèm…

6. Tăng số lần mua hàng lặp lại

Chuyển đổi khách hàng mới thành khách hàng thân thiết cũng là cách tốt nhất để tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Khách hàng mua nhiều lần sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí chăm sóc, chi phí quảng cáo, chi phí tiếp cận. Khách hàng quay lại mua càng nhiều thì doanh thu của doanh nghiệp càng tăng.

Để có thể thuyết phục khách hàng mua lại, hãy đảm bảo rằng khách hàng có trải nghiệm mua và sử dụng tốt nhất. Tạo cảm xúc cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp bạn cung cấp. Khi khách hàng thấy rằng mối quan hệ của họ với người bán hàng bền chặt, họ chắc chắn sẽ quay lại mua hàng lần nữa.

7. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh của bạn

Một khi bạn bắt đầu kinh doanh thì nhất định sẽ có đối thủ cạnh tranh, dù bạn đi trước hay đi sau thì bạn cũng nên nghiên cứu xem đối thủ của mình đang hoạt động như thế nào. Bạn có thể cải thiện lợi thế cạnh tranh của mình bằng cách so sánh giá cả và chất lượng để hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.

Thông qua nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp có thể định hình hoặc mở rộng thị trường của mình. Nếu bạn là người mới tham gia thị trường, khách hàng của đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ cho bạn biết thị trường muốn gì và họ nhìn nhận sự cạnh tranh như thế nào. Bạn có thể tìm hiểu những gì đối thủ cạnh tranh của bạn đang làm tốt, và doanh nghiệp của bạn có thể tìm cách để vượt qua.

8. Động viên và đối xử tốt với nhân viên

Nhân viên cũng là khách hàng của bạn và họ cũng là người tạo ra hàng hóa, thuyết phục khách hàng mua và sử dụng sản phẩm. Vì vậy, việc tạo động lực, tạo động lực cho nhân viên trong công việc là vô cùng cần thiết.

Họ là những người trực tiếp tạo ra và phổ biến sản phẩm, và những lời giới thiệu từ nhân viên không chỉ mang lại doanh thu mà còn cả danh tiếng của doanh nghiệp. Cải thiện hệ thống lương thưởng và phúc lợi là cách dễ dàng nhất để nhân viên tập trung vào công việc của họ.

Cách giảm chi phí để tăng doanh thu

Doanh-Thu-La-Gi-a7-mtvt

1. Mua Dịch vụ và Nguồn cung cấp

Nhận chi phí tốt hơn bằng cách thương lượng với các nhà cung cấp nguyên liệu và sản phẩm. Sử dụng các đơn vị bên ngoài cũng là một cách tiết kiệm chi phí để nhà cung cấp dịch vụ tạo ra sản phẩm được nhiều đơn vị sử dụng.

Việc tìm kiếm nhà cung cấp chất lượng với giá rẻ không dễ nhưng không có nghĩa là không thể. Đó cũng là một cách giúp doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều tiền. Khi nhận thấy đơn vị cũ không còn cung cấp hàng hóa phù hợp với nhu cầu kinh doanh, hãy mạnh dạn tìm kiếm nhà cung cấp mới để đảm bảo chất lượng sản phẩm bán ra cho khách hàng vẫn được giữ nguyên.

2 Giảm chi phí sản xuất

Doanh nghiệp luôn có thể tìm cách tối ưu hóa chi phí bằng cách giảm giá thành sản phẩm. Vật liệu thừa có thể được tái chế để tạo ra sản phẩm mới hoặc thanh lý để bán lại. Đảm bảo rằng không gian, máy móc sản xuất được tận dụng tối đa để không lãng phí tiền bạc. Việc cho thuê văn phòng, kho bãi thường được sử dụng để giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp.

Nguồn nhân lực cũng là một cách để doanh nghiệp cắt giảm chi phí trong thời kỳ khó khăn. Phân bổ lại giờ làm việc và tăng yêu cầu năng suất để giảm chi phí làm thêm giờ. Hay việc thuê ngoài các vị trí thời vụ sẽ giúp doanh nghiệp không phải trả thêm các chi phí phát sinh không đáng có.

3. Các phương án để giảm chi phí tài chính

Lựa chọn những đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ với giá cả cạnh tranh là một trong những cách mà các doanh nghiệp nên làm để tiết kiệm và cắt giảm chi phí. Khoản vay cần chú ý đến lãi suất để doanh nghiệp không phải trả thêm một khoản không đáng có.

4. Cắt giảm chi phí càng nhiều càng tốt

Đối với những khoản không bắt buộc, doanh nghiệp cần liên tục tìm cách cắt giảm chi phí. Ví dụ: nếu một quảng cáo không hoạt động tốt, hãy cắt nó ngay lập tức và tìm giải pháp khác tối ưu hơn. Thay vì phân phát quảng cáo nhưng không đặt hàng, có thể sử dụng các phương pháp tiếp thị thủ công (chẳng hạn như gieo hạt) để thu hút khách hàng.

5. Sử dụng các chiến lược thời gian

Theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định thời điểm doanh nghiệp hoạt động tốt và phù hợp để bán. Ngoài ra, bạn có thể giảm thời gian và chi phí đi lại bằng cách sử dụng các cuộc họp trực tuyến.

Hi vọng bài viết này giúp bạn hiểu thêm về doanh thu là gì? xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi

You may also like

Leave a Comment