Quy Luật Giá Trị Là Gì? Vai Trò Của Quy Luật Giá Trị

by adminmtvt
0 comment
gia-tri-la-gi-a1-muongthanhvientrieu.vn

Cạnh tranh, cung cầu, sức mua của tiền tệ. Ảnh hưởng của các yếu tố này làm cho giá cả hàng hóa trên thị trường bị tách rời khỏi giá trị và quay lên xuống quanh trục giá trị của chúng. Sự ảnh hưởng và thay đổi này là cơ chế vận hành của quy luật giá trị.

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là thành tựu tư tưởng vĩ đại của nhân loại, do Mác và Ph.Ăngghen sáng lập. Ngày nay, nhiều quốc gia trên thế giới đang áp dụng những thành tựu to lớn này để phát triển kinh tế, xã hội. Một trong những nội dung quan trọng của những kết quả này là quy luật giá trị. Để hiểu được quy luật giá trị là gì thì không phải ai cũng hiểu rõ.

Trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ với bạn đọc Quy luật giá trị là gì?

Quy luật giá trị là gì?

Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và lưu thông hàng hóa, ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hóa thì quy luật giá trị tồn tại và phát huy vai trò. Yêu cầu chung của quy luật giá trị là sản xuất và trao đổi hàng hoá phải dựa trên sự hao phí lao động cần thiết của xã hội.

Về nội dung của quy luật giá trị: Quy luật giá trị đòi hỏi sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở giá trị của chúng, tức là hao phí lao động cần thiết về mặt xã hội.

Trong sản xuất, hao phí lao động cá nhân của người sản xuất phải nhỏ hơn hoặc bằng hao phí lao động cần thiết cho xã hội để đạt được lợi thế cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh là một lợi thế mang lại lợi thế cho một nhà sản xuất so với các nhà sản xuất khác.

Nội dung của quy luật giá trị

Thứ nhất: sản xuất hàng hoá được thực hiện phù hợp với sự hao phí lao động cần thiết của xã hội, tức là tiết kiệm sức lao động nhằm: đối với một hàng hoá, giá trị của nó phải nhỏ hơn hoặc bằng thời gian lao động. Hành động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó, tức là giá thị trường của hàng hóa đó, và do đó việc sản xuất hàng hóa mới mang lại lợi thế cạnh tranh cao.

Thứ hai: Trong trao đổi hàng hóa, phải tuân theo nguyên tắc ngang giá, nghĩa là vừa bù đắp được chi phí của người sản xuất (chi phí hợp lý), vừa đảm bảo rằng các hoạt động sản xuất tiếp tục được tái chế có lãi.

Sự ảnh hưởng và vận hành của quy luật giá trị được biểu hiện bằng sự thay đổi của giá cả hàng hoá. Vì giá trị là tiền đề của giá cả nên giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị. Vì vậy nó nên phụ thuộc vào giá trị của hàng hóa.

Thị trường còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như cạnh tranh, cung cầu, sức mua của đồng tiền. Ảnh hưởng của các yếu tố này làm cho giá cả hàng hóa trên thị trường bị tách rời khỏi giá trị và quay lên xuống quanh trục giá trị của chúng. Sự ảnh hưởng và thay đổi này là cơ chế vận hành của quy luật giá trị.

Mặt tích cực của quy luật giá trị

Quy luật giá trị tự động điều chỉnh tư liệu sản xuất và phân công lao động vào các ngành sản xuất khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. Đồng thời, nó cũng thu hút hàng hóa từ nơi có giá thấp đến nơi có giá cao, giúp cho hàng hóa giữa các vùng có sự cân đối nhất định.

Kích thích cải tiến công nghệ, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm … Vì trong sản xuất hàng hoá, để tồn tại và có lãi, mỗi người sản xuất phải tìm cách nâng cao trình độ sản xuất, và sức lao động riêng của mình. giá thành thấp hơn hoặc bằng mức lao động xã hội cần thiết.

gia-tri-la-gi-a1-muongthanhvientrieu.vn

Vai trò của quy luật giá trị

– Thứ nhất: Tiêu chuẩn hoá sản xuất hàng hoá và lưu thông thị trường.

Điều tiết sản xuất là sự kiểm soát và phân bổ các yếu tố sản xuất giữa các thành phần kinh tế và các lĩnh vực sản xuất.

Nếu cung <cầu: giá cả lớn hơn giá trị, điều đó có nghĩa là sản phẩm đang sinh lời và bán chạy. Nếu giá cả hàng hoá cao hơn giá trị sẽ làm cho sản xuất mở rộng làm tăng cung, ngược lại, cầu sẽ giảm vì giá cả hàng hoá tăng lên.

Nếu cung> cầu thì khối lượng sản xuất hàng hoá lớn hơn cầu thị trường, giá cả thấp hơn giá trị, hàng hoá khó bán, sản xuất không có lãi. Do đó, người sản xuất ngừng hoặc giảm sản xuất, nếu giá giảm thì cầu về hàng hóa tăng lên.

Cung = Cầu: Giá cả phù hợp với giá trị. Do đó, nền kinh tế thường được coi là “bão hòa”.

Sự điều tiết lưu thông của quy luật giá trị dựa trên sự thay đổi của giá cả hàng hoá thị trường. Vì vậy, sự biến động của giá cả thị trường không chỉ biểu hiện sự biến động của nền kinh tế mà còn có tác dụng điều tiết nền kinh tế hàng hoá.

——Thứ hai: Thúc đẩy tiến bộ công nghệ, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động, phát triển năng suất xã hội.

Trong nền kinh tế hàng hoá, người sản xuất từng hàng hoá là người sản xuất độc lập trong quá trình sản xuất nên hao phí lao động của đối tượng cũng sẽ khác nhau, nếu hao phí lao động cụ thể nhỏ hơn hao phí lao động xã hội của hàng hoá thì một vị trí thuận lợi để thu được lợi nhuận cao. Những người sản xuất có hao phí lao động cá biệt lớn hơn hao phí lao động xã hội cần thiết sẽ bị thua lỗ. Để đạt được lợi thế cạnh tranh và tránh nguy cơ vỡ nợ hoặc phá sản, họ phải giảm chi phí lao động cá biệt xuống thấp hơn hoặc bằng mức hao phí lao động xã hội cần thiết. Muốn vậy, các nhà sản xuất phải từng bước tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất, tạo lợi thế cạnh tranh cho mình.

Thứ ba: phân chia người sản xuất hàng hóa thành người giàu và người nghèo.

Quá trình cạnh tranh theo đuổi giá trị tất yếu sẽ dẫn đến những kết quả sau: người có điều kiện sản xuất tốt, trình độ tốt, tri thức cao, trang bị kỹ thuật tốt sẽ có mức hao phí lao động cá biệt thấp hơn; hao phí lao động xã hội cần thiết, từ đó thu được nhiều lợi nhuận. sẽ thu được. , họ trở nên giàu có. Họ mở rộng sản xuất nhiều hơn, quy mô hơn. Ngược lại, những doanh nghiệp không có lợi thế cạnh tranh sẽ dần thua lỗ và ngày càng nghèo hơn.

Trên đây là những điều chúng tôi muốn chia sẻ với bạn đọc về quy luật giá trị là gì? Nếu bạn còn thắc mắc về quy luật giá trị là gì? Bạn đọc hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

 

You may also like

Leave a Comment