Hiệu chỉnh là? Phân biệt giữa hiệu chuẩn, xác minh và hiệu chuẩn

by adminmtvt
0 comment
hieu-chinh-la-1-a1-muongthanhvientrieu

Ngày nay, máy móc đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Vì vậy, máy trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm tra chất lượng, hiệu chuẩn và hiệu chuẩn các thiết bị đo lường. Tuy nhiên, kiểm tra, hiệu chỉnh và hiệu chỉnh là những thuật ngữ chuyên môn khiến người đọc không thể hiểu sâu ý nghĩa của chúng. Trong bài viết này, Noigas sẽ giúp bạn hiểu kiểm định là gì, hiệu chuẩn là gì và hiệu chỉnh là. Chúng ta hãy làm điều đó với nhau!

Đầu tiên, bạn cần đọc qua khái niệm của từng thuật ngữ để dễ định nghĩa và phân biệt.

Thanh tra là gì?

Khái niệm giám định được định nghĩa trong nhiều quy phạm khác nhau với các yêu cầu khác nhau.

Theo Luật chất lượng sản phẩm số 05/2007 / QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007

Kiểm định là hoạt động kỹ thuật được thực hiện theo một quy trình nhất định, mục đích là đánh giá, xác nhận sản phẩm, hàng hóa có phù hợp với các yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hay không.

Theo Phương pháp đo lường số 04/2011 / QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011

Kiểm tra an toàn / xác minh kỹ thuật an toàn là một hoạt động kỹ thuật tuân theo quy trình xác minh. Từ đó có thể đánh giá, xác nhận sự tuân thủ tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm tra được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng của đối tượng kiểm tra.

Hoặc kiểm định có thể coi là hoạt động đánh giá và xác nhận các đặc tính đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Công tác kiểm tra sẽ do cơ quan có thẩm quyền trong nước thực hiện trong phạm vi quy định trong lĩnh vực tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng.

Nếu thiết bị đo đạt yêu cầu sẽ được dán tem kiểm định. Cơ quan quản lý đo lường quốc gia hoặc cơ quan kiểm tra được nhà nước ủy quyền sẽ cung cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm được chứng nhận.

Hiệu chỉnh là gì? Hiệu chuẩn thiết bị là gì?

Đây là hoạt động xác định và thiết lập mối quan hệ giữa chuẩn đo lường và phương tiện đo lường nhằm đánh giá sai số và các đặc tính kỹ thuật, đo lường khác của chúng.

Việc hiểu rõ là không bắt buộc, nhưng dựa trên kết quả hiệu chuẩn, khách hàng quyết định xem thiết bị còn sử dụng được hay không.

Giúp duy trì các giá trị của hệ quy chiếu và hệ thống dụng cụ đo đang sử dụng. Sự liên kết của chúng với các tiêu chuẩn đo lường đảm bảo tính nhất quán và độ chính xác của phép đo

Hiệu chuẩn sẽ xác định sai số của dụng cụ đo. từ đó giúp điều chỉnh dụng cụ đo sao cho phù hợp với phép đo

Đảm bảo độ tin cậy cao của các dụng cụ đo cho kết quả đo

Xác định phép đo Độ không đảm bảo của dụng cụ đo

Phát hiện lỗi hoặc dự đoán lỗi. Từ đó xác định phương án sửa chữa thiết bị đo kịp thời

Đạt tiêu chuẩn chất lượng công nghiệp, quốc gia và quốc tế

Chỉnh sửa là gì?

Hiệu chuẩn thiết bị đo lường thực chất là kiểm tra và điều chỉnh sao cho đầu ra được đồng bộ với đầu vào trong phạm vi đo được chỉ định.

Hiệu chuẩn là hiệu chỉnh các sai số của thiết bị cơ khí để đạt được độ chính xác và độ tin cậy cần thiết của thiết bị cơ khí.

hieu-chinh-la-1-a1-muongthanhvientrieu

Sự khác biệt giữa xác minh, hiệu chuẩn và hiệu chỉnh là gì?

Phân biệt giữa xác minh và hiệu chuẩn

Giống nhau

Tất cả những điều này là các hành động so sánh các dụng cụ đo lường với các tiêu chuẩn để đánh giá sai số, đặc tính kỹ thuật và các phép đo khác.

Sự khác biệt

Có tính đến sự ràng buộc của pháp luật:

Kiểm toán pháp lý phải tuân thủ các thủ tục và thời hạn kiểm tra

Việc hiệu chuẩn là không bắt buộc, nhưng sẽ tuân theo các yêu cầu quy định hoặc tiêu chuẩn ios.

kết quả:

Nếu kiểm định đạt yêu cầu thì cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm định và đóng dấu kiểm định.

Hiệu chuẩn sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả hiệu chuẩn và tem hiệu chuẩn

Thời gian thực hiện Thời gian xử lý:

Kiểm định: Theo thông báo của BKHCN, mỗi thiết bị đều có quy định rõ ràng về thời gian kiểm định. Thời gian kiểm tra thông thường là 1-5 năm tùy thuộc vào thiết bị đo lường

Hiệu chuẩn: Theo yêu cầu. Thông thường, khoảng thời gian hiệu chuẩn được khuyến nghị là 12 tháng

Vai diễn:

Thẩm định: Xác định và xem xét sự tuân thủ của các phương tiện đo với các yêu cầu pháp lý và sự phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Hiệu chuẩn: Đảm bảo rằng màn hình hiển thị của thiết bị đo phù hợp với giá trị đo được. Xác định độ không đảm bảo đo của dụng cụ đo …

Sự khác biệt giữa hiệu chuẩn và hiệu chỉnh là gì?

Sự khác biệt giữa hiệu chuẩn và hiệu chỉnh

Cả hai đều là những hành vi được điều chỉnh có bản chất hoàn toàn khác nhau.

hieu-chinh-la-1-a2-muongthanhvientrieu

Hiệu chuẩn sẽ đánh giá sai số và kiểm tra độ chính xác của máy móc, thiết bị đo

Hiệu chỉnh là việc điều chỉnh, sửa chữa thiết bị khi cần thiết để đảm bảo độ tin cậy cao

Vừa rồi, chúng tôi đã chia sẻ về hiệu chuẩn là gì, hiệu chuẩn là gì và xác minh là gì. từ đó giúp người đọc hiểu rõ từng định nghĩa và dễ dàng phân biệt chúng.

 

You may also like

Leave a Comment