Pay As You Go là gì?

by adminmtvt
0 comment
pay-as-you-go-la-gi-a-mtvt

Pay as you go là gì? Thanh toán khi bạn đi (PAYG) là Thanh toán khi bạn đi (PAYG). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Pay As You Go (PAYG) – thuộc nhóm thuật ngữ kỹ thuật – Công nghệ thông tin.

Đánh giá yếu tố: 5/10

Pay-As-You-Go (PAYG) là một phương thức thanh toán cho các tiện ích điện toán được triển khai trên đám mây cho các tổ chức và người dùng cuối. Người dùng PAYG sẽ được lập hóa đơn cho các giao dịch mua chứ không phải các tài nguyên máy tính thực tế. Cơ chế PAYG bắt nguồn từ tính toán tiện ích và PAYG còn được gọi là Pay & Go, Pay Per Usage, Pay Per Use hoặc Pay-As-You-Use Services.

pay-as-you-go-la-gi-a-mtvt

Định nghĩa của Pay As You Go là gì? (PAYG)

PAYG cho phép người dùng mở rộng, tùy chỉnh và cung cấp tài nguyên máy tính, bao gồm phần mềm, nền tảng lưu trữ và phát triển. Chi phí tài nguyên dựa trên các dịch vụ được sử dụng, so với toàn bộ cơ sở hạ tầng. Các nguồn tài nguyên đám mây công cộng tiếp cận và áp dụng các mô hình PAYG khác nhau. Ví dụ: người dùng cấp phép máy chủ đám mây chuyên dụng thường được lập hóa đơn định kỳ dựa trên cường độ sử dụng và cường độ máy chủ. Software-as-a-Service (SaaS) hoạt động theo cách tương tự, trong đó người dùng thuê phần mềm và chức năng tùy chỉnh. Thanh toán được quản lý như một dịch vụ (SaaS) được triển khai thường xuyên, vì các yêu cầu lưu trữ gia tăng thường đi kèm với việc định giá gia tăng.

Xem thêm: Apkpure là gì?

What is Pay As You Go (PAYG)? – determination

Pay As You Go (PAYG) is a utility computing billing method implemented in cloud computing for organizations and end users. PAYG users pay for purchases rather than actual computing resources. The PAYG mechanism is derived from utility computing. PAYG is also known as Pay & Go, pay-per-use, pay-per-use, or pay-per-use.

PAYG enables users to extend, customize and configure computing resources, including software, storage and development platforms. Resource charges are based on the services used and the overall infrastructure. Public cloud resources handle and apply the PAYG model differently. For example, users who provide dedicated cloud servers are usually billed periodically based on server performance and usage. Software as a Service (SaaS) works similarly, with users renting software and customizing functionality. Storage-as-a-service (SaaS) billing changes frequently, as increasing storage demands often lead to ever-increasing prices.

Thuật ngữ liên quan

Public ComputingPublic CloudPrivate CloudHybrid CloudSoftware as a Service (SaaS)Cloud ComputingPlatform as a Service (PaaS)Infrastructure as a Service (IaaS)Data ChargesFreemium

Source: Pay As You Go (PAYG) là gì?Technical Dictionary – thienmaonline.vn – Techtopedia – Techterm

Tham khảo: Acres là gì?

Hy vọng bài viết trên sẽ cho mọi người kiểu về pay as you go là gì?

Hãy thường xuyên truy cập website Mường Thanh Viễn Triều của chúng tôi để cập nhật nhiều thông tin hữu ích nhé!

You may also like

Leave a Comment