Sau of là gì và bạn sử dụng giới từ như thế nào?

by adminmtvt
0 comment
sau-of-la-gi-a2-mtvt

Giới từ là một nhóm từ không thể thiếu trong tiếng Anh. Sau of là gì? Tất tần tật những kiến ​​thức quan trọng về giới từ trong tiếng Anh sẽ được tôi chia sẻ ngay sau đây.

Giới từ of tiếng Anh là gì? Sau of là gì?

sau-of-la-gi-a2-mtvt

Sau of là gì? Giới từ trong tiếng Anh là nội dung kiến ​​thức rất quan trọng

Trong ngữ pháp tiếng Anh, giới từ là một từ hoặc một nhóm từ thường được sử dụng trước một danh từ hoặc đại từ để thể hiện mối quan hệ giữa danh từ hoặc đại từ đó với các thành phần khác trong câu. Những từ thường xuất hiện sau giới từ là tân ngữ, động từ + ing, cụm danh từ …

Ví dụ: Tôi đi xem phim vào thứ Hai.

“Thứ hai” là tân ngữ của giới từ “on”.

Phân loại giới từ tiếng Anh

Có rất nhiều giới từ trong tiếng Anh, sau đây là các loại giới từ phổ biến nhất:

Giới từ chỉ thời gian: At, in, on, since, for, ago, before, to, pass, by … Giới từ chỉ chỗ: Trước, sau, tiếp theo, dưới, dưới, trên, trên … Giới từ chuyển tiếp: cùng , kéo dài, … giới từ chỉ mục đích hoặc chức năng: cho, đến, đến, theo thứ tự, với (bằng nhau) Giới từ biện pháp, Giới từ biện pháp: bởi (theo, về) Giới từ tương tự: như (như) Giới từ liên kết hoặc đồng hành: with (with) Giới từ sở hữu: with (have), of (of) Giới từ sở hữu: by (by), with (with, by), without (no)), print (bằng)

Giới từ tiếng Anh là gì?

Cụm giới từ là một nhóm từ bắt đầu bằng một giới từ. Các giới từ thường được theo sau bởi các cụm danh từ, đại từ, trạng từ, cụm trạng ngữ (địa điểm hoặc thời gian) hoặc các cụm từ; cụm giới từ ít phổ biến hơn, các câu bắt đầu bằng V-ing hoặc các mệnh đề bắt đầu bằng câu hỏi wh.

47 Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh

 

Việc sử dụng giới từ không dễ dàng

Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh không hề đơn giản. Trên thực tế, không có quy tắc cố định nào cho việc sử dụng giới từ, và cùng một giới từ có thể có nghĩa khác nhau khi ghép với các từ khác nhau. Cách duy nhất là bạn nên nhớ cách sử dụng giới từ ngay từ đầu.

Học thuộc 47 cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh sẽ giúp bạn biết cách sử dụng chúng chính xác nhất trong câu. Giới từ có thể được đặt ở những vị trí sau:

Sau động từ “to be”, trước danh từ:

Ví dụ: Cái bút chì ở trên bàn.

Cụm giới từ trên bàn xuất hiện sau động từ “to be”, cho biết vị trí của chủ ngữ Thepencil.

Hi vọng những kiến ​​thức bổ ích về giới từ trong tiếng Anh sẽ giúp bạn hiểu sau of là gì và biết cách sử dụng chúng một cách chính xác.

 

You may also like

Leave a Comment