Sequence Diagram: Bản Vẽ Tuần Tự

by adminmtvt
0 comment
Sequence-Diagram-a3-mtvt

Trong bài trước, chúng ta đã học cách sử dụng biểu đồ hoạt động để phân tích hoạt động kinh doanh của một hệ thống. Trong bài học này, chúng ta sẽ sử dụng Sequence Diagram để thiết kế các chức năng chi tiết của hệ thống.

Sequence Diagram là một biểu đồ mô tả sự tương tác của các đối tượng để tạo ra chức năng của hệ thống. Sơ đồ này mô tả các tương tác theo thời gian và do đó lý tưởng cho việc thiết kế và triển khai các chức năng của hệ thống phần mềm.

Hãy xem một biểu đồ trình tự ví dụ.

Sequence-Diagram-a3-mtvt

1. Các thành phần của Sequence Diagram

a. Objects

Một đối tượng mô tả một đối tượng trong hệ thống. Để phân biệt nó với các lớp, các đối tượng có dấu “:” trước tên của chúng.

Sequence-Diagram-a4-mtvt

Hình 2. Các ký hiệu đối tượng trong biểu đồ tuần tự. Hình vẽ

Đường chấm bên dưới đối tượng thể hiện vòng đời của đối tượng.

b. Stimulus (message)

Kích thích đại diện cho các thông điệp từ một đối tượng tương tác với một đối tượng khác.

Sequence-Diagram-a2-mtvt

Hình 3. Các ký hiệu kích thích trong sơ đồ trình tự

c. Axes

Trục tọa độ, trục hoành đại diện cho các đối tượng và trục tung thể hiện thời gian.

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng các đối tượng tương tác với nhau theo một loạt các bước để tạo thành chức năng của hệ thống.

2. Xây dựng Sequence Diagram

Để xây dựng Sequence Diagram, chúng ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định chức năng cần thiết kế. Bạn dựa vào sơ đồ ca sử dụng để xác định chức năng nào cần thiết kế.

Bước 2: Dựa vào sơ đồ hoạt động, xác định các bước cần thực hiện của doanh nghiệp.

Bước 3: So sánh với Sơ đồ lớp để xác định các lớp trong hệ thống tham gia vào nghiệp vụ.

Bước 4: Vẽ biểu đồ trình tự

Bước 5: Cập nhật lại bản vẽ sơ đồ lớp

3. Ứng dụng Sequence Diagram

– thiết kế tính năng

– Xác thực và thêm các phương thức lớp

– đối với các chức năng mã hóa

4. Kết luận

Chúng ta vừa tìm hiểu về cách vẽ Sequence Diagram, rất hữu ích trong việc thiết kế chức năng của hệ thống và xác minh các bản vẽ trước đó, chẳng hạn như biểu đồ lớp, biểu đồ hoạt động, v.v.

Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về cách xây dựng bản vẽ này cho một ứng dụng thương mại điện tử trong bài viết tiếp theo. Chúng tôi mời bạn đọc tiếp.

 

You may also like

Leave a Comment