V model là gì?

by adminmtvt
0 comment
v-model-la-gi-a1-mtvt

Vậy V model là gì? V-model là một dạng của quá trình phát triển sản phẩm. Các mô hình chữ V có thể được áp dụng cho các quá trình phát triển khác. Trong bài viết này, product sẽ được hiểu theo mặc định là sản phẩm phần mềm, với các ví dụ liên quan đến công việc của một kỹ sư phần mềm.

Giới thiệu V model

Trong mô hình V, đầu ra của mỗi bước trong quy trình là đầu vào cho bước tiếp theo. Về lý thuyết, mỗi bước trong quy trình có thể có một nhóm riêng biệt. Mỗi đội sẽ nhận đầu vào văn bản từ đội trước, phân tích đầu vào đó thành đầu ra đầu ra cho đội sau đọc.

Thiết kế và kiểm tra sản phẩm được chia thành hai phần.

Cấu trúc mẫu của câu chuyện người dùng

Bước tiếp theo là phân tích các yêu cầu nghiệp vụ đó để thiết kế một hệ thống. Đầu ra của bước này là thiết kế hệ thống, mô tả sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống.

Thiết kế hệ thống V model

Thiết kế hệ thống có thể được biểu diễn trong các tài liệu hoặc sơ đồ khác nhau. Dưới đây là một vài ví dụ.

v-model-la-gi-a1-mtvt

Use-case diagram

v-model-la-gi-a2-mtvt

Data flow diagram

v-model-la-gi-a3-mtvt

v-model-la-gi-a4-mtvt

Database diagram

Khung dây mô tả giao diện của màn hình trong ứng dụng di động

Xem thêm: Keepalived là gì?

5. Sau khi hoàn thành các bước này, chúng ta sẽ bắt đầu làm sản phẩm (thực hiện). Đầu ra của bước này là mã có thể kiểm tra được.

6. Kiểm thử đơn vị:

Điều đầu tiên để kiểm tra là một đơn vị mã, là đơn vị mã nhỏ nhất có thể kiểm tra được, chẳng hạn như một hàm.

Theo mô hình V, người kiểm tra sẽ đọc thiết kế mô-đun từ bước 4 để thực hiện kiểm tra (thủ công hoặc tự động). Mục đích là để đảm bảo rằng mỗi đơn vị mã làm đúng trong thiết kế mô-đun.

Kiểm tra đơn vị tự động

7. Kiểm tra tích hợp

Tương tự như trên, người kiểm thử sẽ đọc thiết kế hệ thống từ bước 3 để đảm bảo rằng các mô-đun trong hệ thống tương tác với nhau như mô tả. Ví dụ về sự tương tác giữa các mô-đun:

Máy chủ – Cơ sở dữ liệu: Kiểm tra xem hàng tài khoản mới có xuất hiện trong cơ sở dữ liệu khi máy chủ muốn tạo tài khoản mới hay không hoặc báo lỗi nếu tài khoản đã tồn tại. Giao diện người dùng – Phần mềm trung gian: Kiểm tra xem khi người dùng nhấn nút “Tạo tài khoản”, phần mềm trung gian trong ứng dụng khách sẽ gửi yêu cầu đến máy chủ để tạo tài khoản. Máy khách-Máy chủ: Kiểm tra xem khi máy khách gửi yêu cầu, máy chủ sẽ nhận yêu cầu, xử lý và trả về phản hồi. trao đổi thư tín.

Hệ thống chưa hoàn thiện tại thời điểm này, vì vậy dữ liệu giả thường được sử dụng để kiểm tra sự tương tác giữa một số mô-đun mà không tương tác với các mô-đun khác. Ví dụ: khi kiểm tra sự tương tác giữa giao diện người dùng và logic phía máy khách của chức năng đăng nhập. Khi nhấp vào nút “Đăng nhập” trên giao diện người dùng, người kiểm tra có thể giả mạo dữ liệu phản hồi HTTP 201 để chuyển trang từ trang đăng nhập sang trang chủ. Không có tương tác tiêu chuẩn HTTP thực giữa ứng dụng khách và máy chủ.

8. Kiểm tra hệ thống

Khi bạn đã đảm bảo rằng mọi thành phần của hệ thống tương tác với nhau khi hệ thống được thiết kế, thì hãy chuyển sang kiểm tra xem hệ thống hoàn chỉnh với tất cả các thành phần hoàn chỉnh có đáp ứng được không. Bước bắt buộc trong bước số 2 của Thiết lập phân tích sản phẩm.

9. Kiểm tra sự chấp nhận của người dùng

Hệ thống hiện đáp ứng các yêu cầu kinh doanh. Bây giờ là lúc đưa sản phẩm cho khách hàng dùng thử để đánh giá xem sản phẩm có đáp ứng được mong đợi của khách hàng hay không.

Tham khảo: Pay As You Go là gì?

Hy vọng bài viết trên sẽ giải đáp được thắc mắc V model là gì?

You may also like

Leave a Comment